เหรียญมหายันต์มงคลจักรวาลฟ้าครอบเนื้อกะหลั่ยเงินลงยาราชาวดีสีฟ้าทะเลสยาม
เหรียญมหายันต์มงคลจักรวาลฟ้าครอบเนื้อกะหลั่ยเงินลงยาราชาวดีสีเขียวเหนี่ยวทรัพย์
เหรียญมหายันต์มงคลจักรวาลฟ้าครอบเนื้อกะหลั่ยเงินลงยาราชาวดีสีแดงชนมวาร
เหรียญปรกใบมะขามอายุยืนเนื้อทองทิพย์
เหรียญเมตตามหาบารมีพิมพ์เต็มองค์เนื้อทองระฆังหน้ากากอัลปาก้า (กรรมการ)
เหรียญนั่งพานชนะมาร 2 เนื้ออัลปาก้า องค์ทองฝาบาตร กรอบทองฝาบาตร ปะฉลุ 3 ชิ้น หมายเลข ๑๓๙ (139)
เหรียญนั่งพานชนะมาร 2 เนื้อทองฝาบาตร องค์นวะ กรอบนวะ ปะฉลุ 3 ชิ้น หมายเลข ๑๙๓ (193)
เหรียญเมตตามหาบารมีพิมพ์เต็มองค์เนื้อสัตตะโลหะหน้ากากกาหลั่ยทอง (กรรมการ)
เหรียญเมตตามหาบารมีพิมพ์เต็มองค์เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดง (กรรมการ)
เหรียญเมตตามหาบารมีพิมพ์เต็มองค์เนื้อทองแดงหน้ากากทองระฆัง (กรรมการ)
เหรียญเมตตามหาบารมีพิมพ์เต็มองค์เนื้อทองระฆัง (กรรมการ)
เหรียญเมตตามหาบารมีพิมพ์เต็มองค์เนื้อทองแดงผิวไฟ (กรรมการ)
เหรียญเมตตามหาบารมีพิมพ์เต็มองค์เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน หมายเลข ๑๑๐๕ (1105)
หลวงพ่อรักษ์ เหรียญพญาหนุมานลายฉลุเนื้อนวโลหะ หมายเลข ๓๗ (37)
เหรียญพญาหนุมานลายฉลุเนื้อนวโลหะ หมายเลข ๓๗ (37)
หลวงพ่อรักษ์ บรมครูฤาษีมุนีจักรพรรดิเนื้อนวโลหะ หมายเลข ๕๑ (51)
บรมครูฤาษีมุนีจักรพรรดิเนื้อนวโลหะ หมายเลข ๕๑ (51)
หลวงพ่อรักษ์ ท้าวเวสสุวัณพิมพ์ใหญ่เนื้อกะไหล่เงินชุบทองคำ หมายเลข ๑๐๕ (105)
พระสิวลีเนื้อกะไหล่เงินชุบทองลงยาราชาวดี (กรรมการ) หมายเลข ๗๐๖ (706)
ลิงลมเนื้อนวโลหะ
ลิงลมเนื้อทองชนวน
สีผึ้งเมตตา
ศาสตรามหาปราบ (มีดหมอเขมร) เนื้ออัลปาก้า
หลวงพ่อรักษ์ เหรียญพญาหนุมานลายฉลุเนื้อเงิน [หมายเลข ๕ (5)]
หลวงพ่อรักษ์ เหรียญพญาหนุมานลายฉลุเนื้อเงิน [หมายเลข ๔ (4)]
หลวงพ่อรักษ์ เหรียญพญาหนุมานลายฉลุเนื้อเงิน [หมายเลข ๖ (6)]
เหรียญพญาหนุมานลายฉลุเนื้อเงิน [หมายเลข ๕ (5)]
เหรียญพญาหนุมานลายฉลุเนื้อเงิน [หมายเลข ๔ (4)]
เหรียญพญาหนุมานลายฉลุเนื้อเงิน [หมายเลข ๖ (6)]
เหรียญหน้าฐานใหญ่เนื้อทองแดงนอกขัดเงา
เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวเนื้ออัลปาก้าหน้าทองทิพย์ - ซุ้มทองทิพย์
พ่อท่านเขียว เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวเนื้อนวโลหะ หน้าทองขาว - ซุ้มทองขาว
เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวเนื้อนวโลหะ หน้าทองขาว - ซุ้มทองขาว
พ่อท่านเขียว (หลวงพ่อเขียว) เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวชุด 3 เหรียญ (กรรมการ)
เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวชุด 3 เหรียญ (กรรมการ)
เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวเนื้อกะไหล่ทอง
พ่อท่านเขียว เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวเนื้อกะหลั่ยชุบทองจิวเวลรี่ฝังอัญมณี
เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวเนื้อกะหลั่ยชุบทองจิวเวลรี่ฝังอัญมณี
เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวเนื้อทองแดงรมมันปู
เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวเนื้อทองทิพย์ลงยา (กรรมการ)
เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวเนื้อชนวน หน้า-ซุ้มทองทิพย์ (กรรมการ)
เหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านเขียวเนื้อทองแดงลงยาไม่ตัดปีก (กรรมการ)
พ่อท่านเขียว หลวงพ่อทวดเตารีดหล่อพิมพ์ใหญ่เนื้อเงิน [หมายเลข ๕๒ (52)]
หลวงพ่อทวดเตารีดหล่อพิมพ์ใหญ่เนื้อเงิน [หมายเลข ๕๒ (52)]
หลวงพ่อจืด พระขรรค์ท้าวเวชสุวัณ 2 หน้า 12 ซ.ม.เนื้อสัตตะโลหะ [หมายเลข ๗๒ (72)]
พระขรรค์ท้าวเวชสุวัณ 2 หน้า 12 ซ.ม.เนื้อสัตตะโลหะ [หมายเลข ๗๒ (72)]
พระกริ่งพรหมรังสีเนื้อชนวนก้นสัมฤทธิ์
หนุมานมหาสิทธิโชคเนื้อชนวนโลหะพระกริ่งเก่าฯ
พระรูปหล่อลอยองค์พระพุทธเมตตาเสนานาถเนื้อทองแดง
วัดแค เหรียญพระพรหมประสิทธิ์ (กรรมการ)

                                             
Sitemap หมวดหมู่