สุธนีพระเครื่อง www.suthanee.com www.charmamulet.com

ข้อมูลการชำระเงิน

 

**รับประกันแท้ 100% ทุกรายการ**

** All items are 100% guaranteed**


นับจากวันนี้..จะไม่สามารถเช็ควัตถุมงคลได้ในทันที  เนื่องจากสต็อกวัตถุมงคลและสถานที่พักอาศัย-ทำงาน..แยกออกจากกัน   แต่จะเช็คให้เร็วที่สุด..ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 

สนใจ "บริการเก็บเงินปลายทาง {เฉพาะเนื้อโลหะทั้งองค์}" By Best Express (ชำระเงินบางส่วนก่อนจัดส่ง)..เปิดบริการแล้ววันนี้ !! (เฉพาะภายในประเทศไทย)"..เช่าบูชาขั้นต่ำ 1,000.-

* เงินมัดจำล่วงหน้าขั้นต่ำ 10%

+ ค่าบริการเพิ่ม 30.-

+ ค่าบริการ Best Express 3%

+ กรณีพื้นที่ห่างไกล Best Express 50.- (หากมี)

โทร. 084-426-4999 (11.00 น.-21.00 น.)

* กรณีคุณลูกค้าไม่รับพัสดุ..ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุ โทร.ติดต่อ..ไม่ว่าท่านจะรับสายหรือไม่ก็ตาม ทางร้านฯ ขออนุญาติแจ้งนำพัสดุตีกลับ และยึดเงินบางส่วนก่อนจัดส่งของท่านทั้งหมดค่ะ


# ..ค่าบริการจัดส่งพัสดุ {แบบด่วน} By Best Express / Kerry / Ems / Speed-D / อื่นๆ (ตามขนาดกล่อง และ/หรือตามน้ำหนัก)..

** ภายในประเทศไทย (รวมรายการใดก็ได้) :

* เช่าบูชา 100-299.- : 61-110.-

* เช่าบูชาตั้งแต่ 300.- : เริ่มต้น 60.-

+ ค่าบริการพื้นที่ห่างไกล {หากมี} : 50.-

ปล. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

** ระหว่างประเทศ (ทั่วโลก) :

สอบถาม {งดบริการชั่วคราว}

 

สถานที่ตั้ง (ไม่มีหน้าร้าน)  :  ถนนจรัญสนิทวงศ์  เขตบางพลัด  จ.กรุงเทพฯ

Address (No Shop)  :  Charansanitwong  Road  ,  Bang Phlat  ,  Bangkok .

 

ต้องการเช่า - จองบูชา ณ สถานที่ตั้ง  :

เฉพาะท่านที่ "เช่าบูชาเริ่มต้น 1,500 บาท - จองบูชาเริ่มต้น 2,000 บาท (ต่อรุ่น-ต่อครั้ง)" {เฉพาะช่วงวิกฤต Covid-19}

โดยนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเช่าบูชา - จองบูชาตามรายการที่ได้แจ้งไว้หรือรายการใกล้เคียงแน่นอนเท่านั้น

* โอนเงินมัดจำล่วงหน้าขั้นต่ำ 200 บาท {ตามที่ทางร้านฯ กำหนด}

To Buy - Open Book worship at the Address  :

Only those who "Buy starting at 1,500 baht - Open Book worship starting at 2,000 baht (per model - per time)" by appointment , at least 1 hour and Buy - Open Book worship entries or entries not listed nearby course only .

* Transfer deposit 200 baht

 

..ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่งค่ะ..

.. Sorry for the inconvenience, especially here sir ..

 

** วิธีการเช่า-จองบูชา ณ สถานที่ตั้ง - ไปรษณีย์ทั่วโลก

** How to Buying - Open Book - at Address - Postal worldwide.

 

** สำหรับบริการเช่า - จองบูชา ณ สถานที่ตั้ง (เช่าบูชาขั้นต่ำ 1,000.- / จองบูชาขั้นต่ำ 1,500.- ต่อรุ่น-ต่อครั้ง)

           โทรศัพท์ เช่าบูชา - จองบูชา - สอบถาม โปรดแจ้ง   "รหัสสินค้า 6 หลัก - ราคาต่อหน่วย - จำนวน หรือ ชื่อพระเกจิ - ชื่อวัด - ชื่อรุ่น - ชื่อรายการ - ชื่อเนื้อ - จำนวน" ที่ท่านต้องการ ณ วัน - เวลาที่ท่านต้องการชำระเงิน (ไม่เกินวันถัดไป)   เนื่องจากอาจหมดสต๊อกและ / หรือยอดจองอาจหมดและ / หรืออาจปิดรับการจองและ / หรือราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาต้นทุน [ ไม่รับสอบถามเช่าบูชา - จองบูชาทาง E-Mail / เว็บบอร์ด / Line (ไลน์) / อื่นๆ - ไม่รับถ่ายรูป ]

 

** For buying - open book at Address . (Minimum buying worship 1,000 baht / open book 1,500 baht per model - per time).

           Phone Will buy - Open book - Query please tell me "Code 6 digit - unit price - the amount or Monk Name - Measure Name - Generation Name - List Name - Material - the Amout" you want to   date - the time you want to pay (up to the next day), as they may be out of stock and / or may be sold and / or off the reservation and / or prices are subject to change based on cost. [ Do not ask for worship - worship book the E-Mail / Web / Line / Other - No photography ].

 

** สำหรับบริการเช่าบูชา & จัดส่งพัสดุทั่วโลกทาง Kerry /Ems (ต่างประเทศเช่าบูชาขั้นต่ำ 1,500.- ไม่รวมค่าบริการทางไปรษณีย์)

          1)   โทรศัพท์  เช่าบูชา - สอบถาม โปรดแจ้ง   "รหัสสินค้า 6 หลัก - ราคาต่อหน่วย - จำนวน หรือ ชื่อพระเกจิ - ชื่อวัด - ชื่อรุ่น -  ชื่อรายการ - ชื่อเนื้อ - จำนวน" ที่ท่านต้องการ   ณ วัน - เวลาที่ท่านต้องการโอนเงิน (ไม่เกินวันถัดไป)   เนื่องจากอาจหมดสต๊อกและ / หรือราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาต้นทุน [ไม่รับสอบถาม - เช่าบูชาทาง E-Mail / เว็บบอร์ด / Line (ไลน์) / อื่นๆ - ไม่รับถ่ายรูป]

          2)   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร   ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้ง รหัสสินค้า - ราคาต่อหน่วย - จำนวน - ค่าบริการทางไปรษณีย์ (โปรดตรวจสอบความถูกต้อง มิฉะนั้นทางร้านฯ ขออนุญาติไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น) - รายละเอียดบัญชีธนาคาร ให้ท่านทราบทาง sms เพื่อป้องกันการโอนเงินมาโดยไม่มีการโทรศัพท์ (เท่านั้น) สอบถามตามข้อ 1)
          ทางธนาคารจะแจ้งให้ทางร้านฯ ทราบการรับเงินจากท่านโดยอัตโนมัติ

          3)   เมื่อโอนเงินแล้ว   โปรด Sms แจ้ง   ชื่อ - นามสกุล , ที่อยู่ที่ชัดเจน , รหัสไปรษณีย์ , เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านที่สะดวก (เฉพาะกรณีคนละเบอร์กับที่โทร.มา) , จำนวนเงินที่โอน   มาที่เบอร์โทร. 08-4426-4999

          4)   ทางร้านฯ จะส่ง Sms ยืนยันการรับเงินและชื่อ - นามสกุล - ที่อยู่จากท่านหลังจากได้รับการแจ้งตามข้อ 3) ภายใน 30 นาที

          5)   เมื่อทางร้านฯ ได้รับตามข้อ 3) ภายในเวลา 20.00 น. [ซึ่งท่านสามารถโอนเงินเข้าธนาคาร / ตู้ ATM ทุกสาขาทั่วประเทศ และ sms เพื่อเช่าบูชาได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง] ทางร้านฯ จะจัดส่ง **Kerry / Ems** สินค้าสมบูรณ์ (ไม่มีแตก , ไม่มีหัก) ให้ท่านภายในวันทำการไปรษณีย์ถัดไป (เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน) หรือเกินกว่านั้นกรณีรอสินค้า

          6)   เมื่อจัดส่งแบบ Kerry / Ems เรียบร้อยแล้ว   ทางร้านฯ จะส่ง Sms แจ้งเลขที่พัสดุให้ท่านทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ :

          1)   ไม่ว่ากรณีใดๆ หากทางร้านฯ ได้รับทราบการชำระเงิน   และ / หรือ ชื่อ - นามสกุล - ที่อยู่ ของท่านเมื่อสินค้าหมด   หรือโอนเงินมาโดยที่ไม่มีการเจรจาทางโทรศัพท์ (เท่านั้น) สอบถามใดๆ ก่อน   และ / หรือไม่ได้รับการยืนยันให้ท่านโอนเงินทางการเจรจาทางโทรศัพท์หรือ sms (เท่านั้น)   ทางร้านฯ ขออนุญาติไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   โปรดนำบัตรประชาชนฉบับจริง + สำเนา 1 ฉบับ + หลักฐานการโอนเงินฉบับจริง มายื่นแสดง ณ สถานที่ตั้งด้วยตนเองเท่านั้น   เพื่อขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวนที่โอน

          2)   ไม่ว่ากรณีใดๆ หากทางไปรษณีย์ตีกลับพัสดุ   ด้วยเหตุผลเช่น   ท่านให้ชื่อ - นามสกุลผิดพลาด   ท่านให้ที่อยู่ - รหัสไปรษณีย์ผิดพลาด   ที่อยู่ที่ให้จัดส่งไม่มีผู้ลงลายมือชื่อรับพัสดุ   เป็นต้น   ท่านจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าจัดส่งใหม่อีกครั้ง เว้นแต่ทางร้านฯ เป็นฝ่ายระบุชื่อ - นามสกุล   ที่อยู่-รหัสไปรษณีย์ผิดพลาด   ทางร้านฯ จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าจัดส่งครั้งใหม่

          3)   ทางร้านฯ ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย   และ/หรือสูญหายจากการทำงานของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จัดส่งพัสดุ   เนื่องจากก่อนการจัดส่งได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และห่อหุ้มโดยวัสดุกันกระแทกทุกรายการ (ยกเว้นผ้ายันต์)

          4)   เช่าบูชาแล้วไม่รับเปลี่ยน - คืน

                บริการ ณ สถานที่ตั้ง   :   โปรดตรวจสอบสภาพของวัตถุมงคล - เครื่องรางของขลังด้วยตนเอง   หากให้ผู้อื่นมาเช่าบูชาแทนตนเอง   ถือว่าการตัดสินใจของผู้เช่าบูชาแทนเป็นข้อยุติ

                บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วโลก :   หากท่านต้องการเลือกหมายเลข   และ/หรือความสวยงามโปรดมาเลือกด้วยตนเอง ณ สถานที่ตั้ง

          5)   นโยบายการคืนสินค้า

                **การรับประกันแท้ 100% ทุกรายการ**

                บริการ ณ สถานที่ตั้ง :   กรณีท่านเข้าใจว่าไม่แท้   โปรดนำมาคืนภายใน 10 วันนับจากวันที่ท่านเช่าบูชา **สภาพเดิม** ไม่มีการใช้งานหรือเกิดความเสียหาย   รวมถึงไม่มีการฉีกขาดของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกใส (ถ้ามี) ทางร้านฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักใดๆ ทั้งสิ้นเฉพาะค่าวัตถุมงคล / เครื่องรางของขลัง (ยกเว้นบางรายการที่ไม่สามารถตรวจสอบได้)

               บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ   :   กรณีท่านเข้าใจว่าไม่แท้   โปรดส่งคืนภายใน 10 วัน (นับจากวันที่ท่านลงลายมือชื่อรับของจนถึงวันส่งไปรษณีย์คืน   แต่ต้องไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ทางร้านฯ ได้ทำการจัดส่ง) **สภาพเดิม** ไม่มีการใช้งานหรือเกิดความเสียหาย   รวมถึงไม่มีการฉีกขาดของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกใส (ถ้ามี)   "โปรดโทร.แจ้งก่อนการส่งคืน" ทางร้านฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักใดๆ ทั้งสิ้นเฉพาะค่าวัตถุมงคล / เครื่องรางของขลัง (ยกเว้นบางรายการที่ไม่สามารถตรวจสอบได้)

 

** For Buying & Worship mailed around the Kerry/Ems (International airline offering 1,500 baht minimum service charge by mail).

          1)   Phone   Will buy - Query please tell me   "Code 6 digit - unit price - the amount or Monk Name - Measure Name - Generation Name - List Name - Material - the Amout" you want to   date - the time you want to transfer money (not later than the next day), as they may be out of stock and / or the price may be. changes in the cost [Do not Ask - Buy worship the E-Mail / Web / Line / Other - No photography].

          2)   Transfer to the shop's bank account, which will identify the product code - unit price - of - charge by post (check accuracy. Otherwise, the restaurant's permission is not responsible for any) - bank account details. To you via sms to block money transfers without the phone (only) for the last one)

          The bank will let the restaurant know to get the money from you automatically.

          3)   Once payment is made, please Sms name - last name, which is a clear, zip code, phone number of the hotel (only one number to call. I) , the amount transferred. Came the call. 08-4426-4999

          4) I will send Sms confirm receipt and name - surname - address of the person to be notified in accordance with Article 3) within 30 minutes.

          5)   When you receive Clause 3) at 19.00. [Which you can transfer money to the bank. / ATM, branch and sms to rent worship every day, 24 hours ] We will ship the product completely ** Ems ** (no cracking, no less) to your address within the next working day. (Except for emergencies) or over the case for goods.

          6)   When the ship already Ems We will send Sms Search to you again.

Notes  :

          1)   Whether any case, if the shop has been paid and / or name - last name - your address on the product. Or transfer money without negotiations by telephone (only) for any and / or do not receive confirmation that you transfer negotiations by phone or sms (only), the restaurant's permission is not responsible for any.   Please bring original ID card copies: one copy of original proof of payment. The filing of the Address manual only to refund the full amount of the transfer.

          2)   Whatever the case, if any parcel in the mail bounces. For reasons like you to name - surname wrong. Gave the address - ZIP code error. Address to be delivered without the signature of the package. Etc.   You will be responsible for shipping again unless the company is a party store - Name Address - City mistake the restaurant will be responsible for the delivery times.

          3)   We will not responsible for any damage and / or loss of function of the postal authorities. Since the first shipment to verify the integrity and enveloped by cushioning material all. (Except Yan)

          4)   Buy worship can not be changed - return.

                Home Services  :  Check the condition of the objects - amulets on their own. If others come for worship instead of manually   hold the tenant's worship is closed.

                Service mailed worldwide. :  If you want to select a number and / or beauty please manually select the storefront.

          5)   Return Policy

                ** ** All items are 100% guaranteed.

                Services at Address  :  If you do not understand it. Please bring it back within 10 days from the day of worship for the original ** ** inactivity or damage. And there was no tearing of the packaging is a clear plastic (if any), the store will refund the full amount without any deduction only for the sacred objects / amulets. ( excluding some items that can not be checked).

               Delivery by mail throughout the country. :  If you do not understand it. Please return it within 10 days (counting from the day you sign up to the date of return postage. Not later than 15 days from the day that the shop has been dispatched) ** ** original state of inactivity or damage. And there was no tearing of the packaging is a clear plastic. (If available)   "call. Notification prior to return," We are pleased to refund the full amount without any deduction only for the sacred objects / amulets. (excluding some items that can not be checked).

 

** สำหรับบริการจองบูชา & จัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเท่านั้นแบบ Ems

          1)   โทรศัพท์   จองบูชา - สอบถาม โปรดแจ้ง   รหัสสินค้า 6 หลัก - ลำดับที่ - ราคาต่อหน่วย - จำนวน   หรือ ชื่อพระเกจิ - ชื่อวัด - ชื่อรุ่น - ชื่อเนื้อ - ราคาต่อหน่วย - จำนวน ที่ท่านต้องการ   ณ วัน-เวลาที่ท่านต้องการโอนเงิน (ไม่เกินวันถัดไป)   เนื่องจากยอดจองอาจหมดและ / หรืออาจปิดรับการจองและ / หรือราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาต้นทุน [ ไม่รับสอบถาม - จองบูชาทาง E-Mail / เว็บบอร์ด / Line (ไลน์) / อื่นๆ ]

          2)   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร   ซึ่งทางร้าน ฯ จะแจ้ง รหัสสินค้า - ลำดับที่ - ราคาต่อหน่วย - จำนวน - ค่าบริการทางไปรษณีย์ (โปรดตรวจสอบความถูกต้อง มิฉะนั้นทางร้านฯขออนุญาติไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น) - รายละเอียดบัญชีธนาคาร ให้ท่านทราบทาง sms เพื่อป้องกันการโอนเงินมาโดยไม่มีการโทรศัพท์ (เท่านั้น) สอบถามตามข้อ 1)

          ทางธนาคารจะแจ้งให้ทางร้าน ฯ ทราบการรับเงินจากท่านโดยอัตโนมัติ

          3)   เมื่อโอนเงินแล้ว

          3.1   กรณีที่ท่านต้องการมารับเอง

          โปรด Sms (เท่านั้น) แจ้ง ชื่อ - นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์มือถือ ของท่านที่สะดวก (เฉพาะกรณีคนละเบอร์กับที่โทร.มา) , จำนวนเงินที่โอน มาที่เบอร์โทร.08-4426-4999

          3.2 กรณีที่ท่านต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ

          โปรด Sms (เท่านั้น) แจ้ง ชื่อ - นามสกุล , ที่อยู่ที่ชัดเจน , รหัสไปรษณีย์ , เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านที่สะดวก (เฉพาะกรณีคนละเบอร์กับที่โทร.มา) , จำนวนเงินที่โอน มาที่เบอร์โทร.08-4426-4999 (ซึ่งท่านสามารถโอนเงินเข้าธนาคาร / ตู้ ATM ทุกสาขาทั่วประเทศ และ sms เพื่อจองบูชาได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

          **หากท่านต้องการสำเนาใบจองโปรดเพิ่มเงิน   กรณี Mms 20.- / กรณีลงทะเบียนทางไปรษณีย์ 40.-

          4)   ทางร้าน ฯ จะส่ง Sms ยืนยันการรับเงินและชื่อ - นามสกุล - ที่อยู่ของท่านหลังจากได้รับการแจ้งตามข้อ 3) ภายใน 30 นาที

          พร้อมจัดส่งสำเนาใบจองให้ท่านกรณีลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการไปรษณีย์ (เฉพาะท่านที่แจ้งความประสงค์ตาม **)

          5)   เมื่อทางร้าน ฯ ได้รับวัตถุมงคล / เครื่องรางของขลังจากทางวัดแล้ว

          5.1   กรณีที่ท่านแจ้งว่าต้องการมารับเอง

          ทางร้าน ฯ จะ Sms แจ้งลูกค้าทุกท่าน

          5.2   กรณีที่ท่านแจ้งว่าต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์

          ทางร้าน ฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบ   ณ เมนูหลักด้านบน >> บทความ (เดิมหน้า **เว็บบอร์ด) & จะจัดส่งให้ท่านภายในวันทำการไปรษณีย์ถัดไป (เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน)

          6)   เมื่อจัดส่งแบบ Ems เรียบร้อยแล้ว   ทางร้าน ฯ จะส่ง Sms เลขที่พัสดุให้ท่านทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ :

          1)   ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากทางร้าน ฯ ได้รับทราบการชำระเงิน   และ / หรือ ชื่อ - นามสกุล - ที่อยู่ ของท่านเมื่อสินค้าหมด   หรือโอนเงินมาโดยที่ไม่มีการเจรจาทางโทรศัพท์ (เท่านั้น) สอบถามใด ๆ ก่อน   และ / หรือไม่ได้รับการยืนยันให้ท่านโอนเงินทางการเจรจาทางโทรศัพท์หรือ sms (เท่านั้น)   ทางร้าน ฯ ขออนุญาติไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น   โปรดนำบัตรประชาชนฉบับจริง + สำเนา 1 ฉบับ + หลักฐานการโอนเงินฉบับจริง มายื่นแสดงที่ร้านด้วยตนเองเท่านั้น   เพื่อขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวนที่โอน

          2)   ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากทางไปรษณีย์ตีกลับพัสดุ   ด้วยเหตุผลเช่น   ท่านให้ชื่อ - นามสกุลผิดพลาด   ท่านให้ที่อยู่ - รหัสไปรษณีย์ผิดพลาด   ที่อยู่ที่ให้จัดส่งไม่มีผู้ลงลายมือชื่อรับพัสดุ   เป็นต้น   ท่านจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าจัดส่งใหม่อีกครั้ง เว้นแต่ทางร้าน ฯ เป็นฝ่ายระบุชื่อ - นามสกุล   ที่อยู่-รหัสไปรษณีย์ผิดพลาด   ทางร้าน ฯ จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าจัดส่งครั้งใหม่

          3)   ทางร้านฯ ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายและ / หรือสูญหายจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์   เนื่องจากก่อนการจัดส่งได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และห่อหุ้มโดยวัสดุกันกระแทกทุกรายการ (ยกเว้นผ้ายันต์)

          4)  จองบูชาแล้วไม่รับเปลี่ยน-คืน

                บริการหน้าร้าน   :   โปรดตรวจสอบสภาพของวัตถุมงคล - เครื่องรางของขลังด้วยตนเอง   หากให้ผู้อื่นมาจองบูชาแทนตนเอง   ถือการตัดสินใจของผู้จองบูชาแทนเป็นข้อยุติ

                บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วโลก :   โปรดตรวจสอบสภาพของวัตถุมงคล - เครื่องรางของขลัง   หากมีการแตก , หัก (ที่เป็นสภาพเดิม   มิใช่การทำงานของ บจก.ไปรษณีย์ไทย) กรุณาแจ้งทางร้าน ฯ และจัดส่งคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ทางร้าน ฯ ได้จัดส่ง *สภาพเดิม* ไม่มีการใช้งานหรือเกิดความเสียหาย รวมถึงไม่มีการฉีกขาดของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกใส (ถ้ามี) ทางร้าน ฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนจองเฉพาะค่าวัตถุมงคล-เครื่องรางของขลัง   ไม่รวมค่าบริการทางไปรษณีย์ , ค่าสำเนาใบจอง , ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากราคาจองวัตถุมงคล-เครื่องรางของขลัง   ทางผู้สั่งจองเป็นฝ่ายรับผิดชอบ

          5)   นโยบายการคืนสินค้า

                **การรับประกันแท้ 100% ทุกรายการ**

                บริการหน้าร้าน   :   บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ

                ทางร้าน ฯ เป็นศูนย์จองโดยตรงของพระเกจิคณาจารย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ   ดังนั้นการจองบูชา **รับประกันแท้ 100% ทุกรายการ** แน่นอนค่ะ

 

** For Service & Worship mailed nationwide only the Ems.

          1)   Phone   Will open book - Query please tell me   Code 6 digit - Respectively - Price of Unit - the Amout   or   Monk Name - Measure Name - Generation Name - Material - Price of Unit - the Amout you want   at. Today - when you want to transfer (up to the next day) because of sales may be and / or may have closed the book and / or prices are subject to change based on cost. [ Do not ask - the sacred book E-Mail / Web / Line / other].

          2)   Transfer to a bank account, which the store will inform Code - order - price per unit - of - charge by post (check accuracy. Otherwise, the restaurant's permission is not responsible for any) - bank account details. To you via sms to block money transfers without the phone (only) for the last one).

          The bank will let the restaurant know to get the money from you automatically.

          3)   Once payment is made,

          3.1 If you wish to receive it.

          Please Sms (only) name - last name, mobile phone number. Guests of the hotel (only one number to call. I) , the amount transferred. The Tel. 08-4426-4999

          3.2 If you wish to be mailed nationwide.

          Please Sms (only) name - last name, which is a clear, zip code, phone number of the hotel (only one number to call. I) , the amount transferred. The Tel. 08-4426-4999 ( which you can transfer money to a bank / ATM, branch and sms to worship a book every 24 hours ).

          ** If you would like a copy, please raise preemption case Mms 20.- / 40.- case registered mail.

          4) I will send Sms confirm receipt and name - last name - your address after receiving a notice under clause 3) within 30 minutes.

          Delivered copies of preemption case you register within three days by mail. (Only those who request by **).

          5)   Once the restaurant has been sacred objects / amulets from the temple.

          5.1 If you want to get yourself informed.

          I will inform all customers Sms.

          5.2 If you do if someone wants to be mailed.

          I will let you know at the main menu. >> article (original Web page **) & will be shipped to you within next days of the post office. (Except in emergencies).

          6) When the ship already Ems We will send Sms No. parcel to you again.

Notes  :

          1)   Whether any case, if the shop has been paid and / or name - last name - your address on the product. Or transfer money without negotiations by telephone (only) for any and / or do not receive confirmation that you transfer negotiations by phone or sms (only), the restaurant's permission is not responsible for any.   Please bring original ID card copies: one copy of original proof of payment. The filing of the shop manual only to refund the full amount of the transfer.

          2) Whatever the case, if any parcel in the mail bounces. For reasons like you to name - surname wrong. Gave the address - ZIP code error. Address to be delivered without the signature of the package. Etc.   You will be responsible for shipping again unless the company is a party store - Name Address - City mistake the restaurant will be responsible for the delivery times.

          3) We will not responsible for any damage and / or loss of function of the postal authorities. Since the first shipment to verify the integrity and enveloped by cushioning material all. (Except Yan)

          4)   worship booking can not be changed - return.

                Home Services : Check the condition of the objects - amulets on their own. If others come for worship book instead of manually   hold the tenant's worship the book is closed.

                Service mailed worldwide. : Check the condition of the objects - talismans if it is cracked, broken (which is the same condition. Not work CO. Postal Thailand), please inform the restaurant's delivery and return within 7 days from the day that the shop has been shipping * original * not used or damaged. And there was no tearing of the packaging is a clear plastic (if any), the store will refund the full amount of the booking , only the objects - talismans. Service is not included in the mail, a copy of preemption, cost more than the reserve price, sacred objects - talismans. Who is responsible for the order.

          5)   Return Policy

                ** ** All items are 100% guaranteed.

                Home Services :    Delivery by mail throughout the country.

                The restaurant has a zero direct booking of the pundits and professors around the country, so the worship book ** ** 100% every course , sir.

 

**ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการเช่าบูชา - จองบูชาค่ะ**

** Thank you for buyer worship - worship book it , sir**

 

** งดบริการ "วิธีการชำระเงิน / แจ้งว่าชำระเงินแล้ว (Confirm  payment)" ด้านล่าง **

** No Service "Payments / notification that payment " below. **


สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้